Indlæser...

Dataansvarlig for behandling af personoplysninger - Samarbejdsparter

OPLYSNINGSMEDDELESE  - Jysk Diner
Dataansvarlig for behandling af personoplysninger
- SAMARBEJSPARTER

 

1.1 Dataansvarlig

Jysk Diner er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du handler med en af os.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger i forbindelse med handel, er du velkommen til at rette henvendelse til Ole Bruun på info@jysk-diner.dk.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler og handle med dig.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og Jysk Diner.

Når handlen er påbegyndt, er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at opfylde aftalen. Det kan eksempelvis være i forbindelse med levering af ydelsen.

Efter handlen er afsluttet, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at Jysk Diner kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse Jysk Diner er pålagt efter bogføringsloven.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til samarbejdsparter og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til et tredjeland. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i tre år fra handlens ophør.

Personoplysninger, der er relevante for Jysk Diners bogføring, opbevares umiddelbart fem år, fra det regnskabsår de vedrører.

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Ole Bruun på info@jysk-diner.dk.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Der er ingen produkter, der matcher dit valg.

Leveringspris / Udbringning

Landsdækkende Diner Transportable -
Mad ud af huset

Spørg os

Ring til vores søde medarbejdere
på tlf: 70 25 0102